Therapieën

INPP: Institute for Neuro-Physiological Psychologie

INPP Licentiate_UK_RGB (3)

www.inpp.nl

De INPP therapie richt zich op kinderen die in bepaalde ontwikkelingsaspecten met betrekking tot een automatische controle en balans zijn achtergebleven en daardoor het vermogen tot concentratie en blijvende aandacht missen. Het kan de oorzaak vormen van leer- en gedragsproblemen.

INPP oefeningen liggen vooral aan de basis voor een beter functioneren en de SI gaat vervolgens verder door de samenwerking van de zintuigen te trainen.

 

 

 

jongen.g

SI: Sensorische Integratie 

logoNSSI

www.nssi.nl

Met sensorische integratie bedoelen we de samenwerking tussen de verschillende zintuigen. Sensorische integratie neemt naast het kijken en luisteren naar, het voelen van, het aangeraakt worden, het bewogen worden en het voelen in welke houding je je bevindt en welke bewegingen je maakt, een belangrijke plaats in. Problemen in de sensomotorische integratie worden gezien als een niet op een juiste manier gebruiken van vooral aanraking- en bewegingsprikkels, waardoor we onze bewegingen te weinig voelen, niet opletten wat we aan het doen zijn en moeilijk dingen leren. Personen die problemen hebben met de sensorische informatie verwerking  zijn bijvoorbeeld heel onhandig of worden snel boos. Maar het kan hun gedrag ook op heel andere manieren beïnvloeden doordat je overgevoelig of ondergevoelig bent voor bepaalde zintuiglijke prikkels. Het kan ook je alertheidsniveau negatief beïnvloeden.

 

JIAS: Johansen Individualised Auditory Stimulation  

JIAS.logo

www.johansenias.com

Johansen IAS is een auditief stimulatie programma. Door het beluisteren van op maat gemaakte muziek worden de hersenen getraind. De auditieve verwerking verbetert daardoor. Het heeft een positieve werking op een fonologische dyslexie. Bij kinderen vanaf drie jaar oud en (jong)volwassenen kan het zinvol zijn om deze therapie in te zetten.