Verdieping

Kinderen met gedragsproblemen, coördinatie problemen of specifieke leerproblemen hebben als baby vaak niet de verschillende stadia van vroege ontwikkeling goed doorlopen. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een moeilijke zwangerschap en/of bevalling, maar soms hebben we hier geen verklaring voor.

Elk kind wordt geboren met een stel primitieve reflexen. De reflexen van een pasgeboren baby zijn nodig om te overleven, maar vormen ook een belangrijk vertrekpunt voor het latere functioneren. Tijdens de zwangerschap activeert vanaf de zevende week de hersenstam primitieve reflexen, die als het ware de hersenen en de verschillende zintuigen zoals de ogen, oren en evenwicht van het kindje instellen.

Na de geboorte worden de primitieve reflexen onder controle gebracht door hogere meer geavanceerde delen van de hersenen. Daarna ontwikkelen posturale reflexen zich. Hierdoor zijn de hersenen in staat verder uit te rijpen. Posturale reflexen zijn automatische reacties voor het behoud van evenwicht, stabiliteit en flexibiliteit van het hele lichaam. Ze zijn dus belangrijk voor zitten, staan, lopen, lichaamsrechting, -houding en voor het evenwicht. Hierdoor kan een kind zijn hoofd in een bepaalde stand houden als het van lichaamshouding verandert. Door deze reflexen worden rol, tijger en kruip bewegingen vergemakkelijkt.

Al het leren is op een bepaalde manier verbonden aan het functioneren van het motorische systeem. Het lezen is afhankelijk van stabiele oogbewegingen als voorbeeld van het motorische systeem. Om te kunnen schrijven moet er coördinatie zijn tussen de hand en ogen, die ondersteund worden door een goede houding. Het vangen van een bal en de coördinatie bij gym zijn afhankelijk van grove en fijne spiermotoriek. Het posturale reflexensysteem vormt hierbij de basis van het motorische systeem.

Ik werk met door INPP en SI ontwikkelde lichaamsoefeningen om een neurologische ontwikkelingsachterstand te doen afnemen. Achtergebleven automatische controle en balans wordt zodoende gecorrigeerd met als resultaat dat het concentratievermogen en blijvende aandacht van het behandelde kind toenemen. Leer- en gedragsproblemen blijken dan minder te worden of zelfs grotendeels overwonnen te kunnen worden.

DSC01435k.pno